Haptotherapeutische begeleiding

Eenvoudig gezegd laat deze vorm van begeleiding je voelend ontdekken dat je mag zijn zoals je bent: met je eigen keuzes, je zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

Als je durft te luisteren naar je gevoel en je lichaam, herstel je de verbinding met jezelf, de ander en je omgeving. Dit geldt voor jong en oud!

 

In verbinding wordt het gemakkelijker om:

  • jezelf toe te staan te zijn wie je bent;
  • oplossingen voor of antwoorden op je probleem of vraag te vinden;
  • vrijer te zijn, minder gevangen te zijn in vaste (gedrags)patronen, pijn, gedachten of vermoeidheid;
  • duidelijker te zijn naar jezelf en naar anderen;
  • weer aandacht te hebben voor jezelf, in het hier en nu;
  • je eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfwaardering te leren ervaren en te ontplooien.