Nieuws

InVerbinding doet mee aan wetenschappelijk onderzoek

Als individueel behandelaar zie ik dagelijks de positieve invloed van de Haptotherapeutische benadering. In de huidige tijd is het echter nodig om dit effect wetenschappelijk te onderbouwen. Daar werkt InVerbinding graag aan mee!

 

Haptotherapie als zelfstandig beroep is nog een jong beroep. De onderzoekstraditie De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) heeft zich de afgelopen jaren gericht op het versterken van de positie van GZ-Haptotherapeuten in de (eerstelijns) gezondheidszorg en heeft zich het belang van wetenschappelijk onderzoek in toenemende mate gerealiseerd. De Commissie Wetenschap en Onderzoek van de VVH heeft, mede op basis van de adviezen van gerenommeerde wetenschappers van de Wetenschappelijke Raad (adviesraad die is ingesteld door de VVH), de Vereniging in de afgelopen jaren geadviseerd ten aanzien van het beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de haptotherapie. Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek zie https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/artikelen-onderzoek-publicaties.

 


  

Haptotherapie bij kanker

Agnes van Swaay voert op dit moment een promotieonderzoek uit naar Haptotherapie bij kanker aan het RadboudUMC. 

 


 

Wetenschappelijk onderzoek bevallingsbeleving en angst rondom de bevalling

Gert Klabbers heeft net een promotie-onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg over het effect van Haptotherapie bij bevallingsangst.

 

Uit de Nederlandse samenvatting van dit onderzoek:

Haptotherapie blijkt een signicant positief effect te hebben op de moeder-kindhechting. Hierbij lijkt de mate van sociale ondersteuning geen effect te hebben
Haptotherapie lijkt een veelbelovende therapie te zijn voor vrouwen met ernstige angst voor de bevalling. U kunt het onderzoek downloaden op https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/artikelen-onderzoek-publicaties.

 


 

Effectonderzoek Haptotherapie (2012)

De Commissie Kennis en Wetenschap van de VVH heeft, mede op basis van de adviezen van de gerenommeerde wetenschappers van de Wetenschappelijke Raad (adviesraad die is ingesteld door de VVH), in de afgelopen jaren een beleid ontwikkeld, dat er toe heeft geleid dat is gekozen voor effectonderzoek in plaats van fundamenteel kwalitatief onderzoek.

 

De gedachte dat er eerst fundamenteel onderzoek zou moeten worden gedaan om een basis te leggen voor verder onderzoek heeft in de loop van de tijd plaatsgemaakt voor de gedachte dat een fundament gelegd wordt door kleine stenen neer te leggen. Met andere woorden: eerst trachten veel kleinschalig onderzoek te verrichten, waardoor er een basis wordt gelegd voor een onderzoekstraditie op het gebied van de haptotherapie. Dat kan langzaam maar zeker leiden tot een eigen plek in de wetenschappelijke wereld. We staan nu aan het begin daarvan. In dit beginstadium van de opbouw naar een eigen onderzoekstraditie zijn we nog afhankelijk van mogelijkheden voor onderzoek binnen bestaande onderzoeksinstituten.

 

In 2012 is een eerste effectonderzoek afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam met de titel The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices.
"Results: More than 75% of the completers showed significant improvement on the SCL-90, while the overall recovery rate was more than 50%. Conclusion: The results suggest that haptotherapy is effective in the treatment of psychological and somatic complaints. Due to the exploratory uncontrolled nature of the study, more research is required to support the effectiveness of haptotherapy compared to control conditions." [Uit: The clinical effectiveness of haptotherapy in routine practices] Het volledige verslag van het onderzoek kunt u bestellen in de webwinkel van de VVH.