Over haptonomie

De haptonomie gaat over de wetmatigheden van het menselijk gevoelsleven met in het bijzonder alles wat een rol speelt in de persoonlijke menselijke verhoudingen, communicatie, interacties en relaties.

 

De begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken en zelf richting kunnen geven aan hun leven. Bij die keuzes en richting hoort ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen. Haptonomische begeleiding doet een beroep op de eigen vermogens en mogelijkheden, en de actieve houding van de cliënt is daarom erg belangrijk.

 

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis (gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast) en nomos (wet, regel, norm). Hapto in het woord haptonomie stamt van het werkwoord haptein, dat aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan betekent, en in overdrachtelijke zin: (door aanraking) in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.